Jak czytać księgę wieczystą?

[Głosów:0    Średnia:0/5]

czytanie-ksiegi-wieczystejKsięgi wieczyste zawierają aktualne informacje o danej nieruchomości, jej właścicielu i hipotece, określają status prawny lokalu mieszkalnego lub gruntu. Do niedawna, wgląd do ksiąg wieczystych możliwy był jedynie w siedzibie sądu rejonowego prowadzącego wydział KW, w obecności uprawnionego do pełnienia tej funkcji urzędnika sądowego.
W celu uproszczenia dostępu do bazy KW, Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło specjalny system informatyczny oparty na elektronicznym rejestrze zawartości ksiąg wieczystych. Dzięki projektowi tzw. Nowej Księgi Wieczystej, każda zainteresowana osoba może poznać stan prawny danej nieruchomości bez konieczności wychodzenia z domu, po warunkiem, że dysponuje numerem KW, dokładnym adresem nieruchomości, danymi personalnymi właściciela albo numerem działki, na której zlokalizowana jest nieruchomość.

Centralna Baza Danych Ministerstwa Sprawiedliwości dostępna jest na stronie internetowej www.ms.gov.pl w menu „Rejestry i ewidencje” i w podstronie „Nowa księga wieczysta”. Natomiast bezpośredni dostęp do aplikacji zapewni wpisanie adresu: www.ekw.ms.gov.pl.
Aby rozpocząć korzystanie z EKW należy najpierw wprowadzić numer księgi wieczystej złożony z czteroznakowego kodu wydziału sądu rejonowego, właściwego numeru KW poprzedzonego dwoma zerami i cyfry kontrolnej (od 1 do 9). Ponadto konieczne jest przepisanie kodu zabezpieczającego z podanego obrazka, a rejestrację kończymy poprzez kliknięcie w ikonę „Szukaj”. Po prawidłowym wypełnieniu wszystkich pól, na ekranie komputera pojawiają się „Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej”- tzw. okładka, czyli:

 • numer KW
 • -typ księgi wieczystej (KW gruntowa, lokalu mieszkalnego albo lokalu niemieszkalnego)
 • oznaczenie wydziału prowadzącego księgę wieczystą
 • (ewentualnie) data zamknięcia księgi wieczystej
 • położenie nieruchomości
 • właściciel nieruchomości (użytkownik wieczysty albo uprawniony)

Poniżej znajdują się dwie ikony do wyboru, w zależności od tego, jaki rodzaj treści księgi wieczystej chcemy poznać: „Przeglądanie aktualnej treści KW” albo „Przeglądanie zupełnej treści KW”. następnie wybieramy zakładkę określającą szczegółowe dane:

 • Dział I-O- zawiera dane o położeniu, obszarze i oznaczeniu działki ewidencyjnej (budynku, lokalu, urządzenia)
 • Dział I-Sp- opis praw dotyczących własności nieruchomości
 • Dział II- zbiór wpisów związanych z właścicielem/ użytkownikiem/ uprawnionym
 • Dział III- zawiera treść praw, ograniczeń i roszczeń dotyczących rozporządzania nieruchomością
 • Dział IV- wpisy z hipotek

Aby przerwać przeglądanie ksiąg wieczystych w internecie wystarczy kliknąć ikonę „Powrót” znajdującą się u dołu ekranu. Dostęp do treści KW możliwy jest na podstawie numeru księgi wieczystej, a także dokładnego adresu nieruchomości, nazwiska właściciela, czy numeru działki ewidencyjnej.

Udostępnij na:
0
0